کلینیک ایرانیان مونترال

کلینیک ایرانیان مونترال

واک این کلینیک

دکتر خانواده

دکتر آنلاین

سرویس و خدمات ما:

بیماران ما می توانند هم از ویزیت از راه دور و هم از ویزیت حضوری بهره مند شوند.

بیماران ما می توانند هم از ویزیت از راه دور و هم از ویزیت حضوری بهره مند شوند.

از آنجا که تشخیص و تدوین برنامه درمان در برخی از موارد پزشکی مستلزم معاینات فیزیکی و ویزیت های حضوری است، کلینیک ایرانیان مونترال این امکان را به بیماران خود در مونترال ارائه می دهد.

جزییات سرویس و خدمات ما
جزییات سرویس و خدمات ما

ویژگیهای شاخص سرویس ما

Icon

تیم حرفه ای ما

کلینیک ایرانیان مونترال اولین کلینیک مجازی فارسی زبان است. تیم ما به کیفیت خدمات حرفه ای و احترام به بیماران خود اهمیت می دهند. ما معتقدیم که اهمیت دادن به جنبه انسانی در حرفه پزشکی امری ضروری است.

در مورد ما بیشتر بخوانید