This is the temporary website.

به کلینیک ایرانیان مونترال خوش آمدید

کلینیک ایرانیان‌ مونترال توسط دکتر بهزاد کاظمی در تاریخ ۱۹ مارس‌۲۰۲۰ در جهت حمایت از بیماران فارسی ‌زبان‌‌ مونترال و سایراستانهای کانادا پایه گذاری شد.

ایشان پزشک‌ خانواده در شهر مونترال و آموزش دیده در زمینه طب داخلی و طب سالمندان‌ از کشور فرانسه می باشند. در حال حاضربه ‌دلیل پاندمی کووید ۱۹ مشاوره به صورت تلفنی و یا ویدیویی می باشد و در صورت نیاز به معاینه و ویزیت حضوری به کلینیک ‌به آدرس زیر مراجعه فرمایید، دکتر کاظمی بعد از ویزیت تلفنی هماهنگی های لازم را‌ انجام‌ خواهد داد.

هزینه مشاوره توسط بیمه استان کبک (RAMQ) و سایر بیمه های خصوصی تحت پوشش می باشد.

افرادی که به طور موقت (دانشجو، مسافر، ویزیتور خانواده و..) در استان کبک یا سایر استانهای کانادا هستند که فاقد هر گونه بیمه و یا دارای بیمه های خصوصی هستند هم میتوانند وقت مشاوره تلفنی و یا حضوری بگیرند.( از طریق ‌آدرس ‌ایمیل‌)

قابل توجه دانشجویان بین المللی ( فاقد اقامت‌) که از بیمه دانشجویی دژردن Desjardins استفاده میکنند :

کلینیک ‌ایرانیان مونترال با بیمه دانشگاه قرارداد دارد و در صورت مشاوره با دکتر کاظمی نیازبه پیش پرداخت هزینه و claim ندارید.

Dr. Behzad Kazemi
Desjardins assurance
RAMQ

Map